فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

آسیب مفصلی چگونه رخ می دهد ؟

آسیب های رباط مفصلی :

مفصل ( Joint) متشکل از غضروفی است که انتهای استخوان ها را در سطح مفصلی می پوشاند .
ساختار همه مفصل ها مشابه نیست ، اما معمولا یک سطح مفصلی محدب ( توپی شکل ) و سطح دیگر مقعر ( حفره ای ) است . این دو سطح در مفاصل مختلف به اشکال گوناگون روی یکدیگر قرار می گیرند .

استخوان های تشکیل دهنده مفصل با کپسولی از بافت پیوندی ، به یکدیگر متصل می شود . این کپسول مفصل را در بر       می گیرد .کپسول مفصلی شامل غشایی است که مایع سینوویال را در میان می گیرد و نقاطی که فشار وارده بر مفصل را بیشتر تحمل می کند با رباط هایی از جنس بافت پیوندی تقویت و محافظت می شود . این رباط ها ، بروز حرکات غیر طبیعی در مفصل را حدود می کند . عضله ها و وتر ها کل مفصل را احاطه می کنند .

عوامل فعال و غیر فعال بر ثبات مفصل تاثیر می گذارد . ثبات فعال حاصل عملکرد عضله است که فرد آن را کنترل می کند ، در حالی که ثبات غیر فعال بیشتر حاصل عملکرد رباط هاست . مفصل بدون برخورداری از ثبات غیر فعال کافی ، نمی تواند عملکرد طبیعی داشته باشد .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.