فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

آسیب های اسکلتی چگونه اتفاق می افتد؟

آسیبهای اسکلتی ( شکستگیها )

آسیبهای اسکلتی در ورزش ، به ویژه در ورزشهایی مانند فوتبال ، راگبی ، هندبال و … و ورزشهای انفرادی از قبیل اسکی سرعت و صحرایی ، ژیمناستیک و سوارکاری که در آنها امکان برخورد وجود دارد ، نسبتا شایع است .
اصولا باید شکستگی (Fracture) را یک آسیب بالقوه جدی تلقی کرد چون نه تنها اسکلت بلکه بافتهای نرم مجاور آن مانند عروق ، اعصاب ، تاندون ها ، رباط ها ، عضله ها و پوست نیز دچار آسیب می شود .
شکستگی ممکن است نتیجه یک ضربه مستقیم باشد ، مثل ضربه به ساق پا ، ضربه غیر مستقیم نیز
می تواند موجب بروز شکستگی گردد ، مانند زمانی که فرد تعادل خود را از دست داده ، زمین میخورد و پایش می شکند .

انواع شکستگیها ( Types of fractures ) :

۱. عرضی : در این نوع از آسیب خط شکستگی عمود بر محور طولی استخوان
می باشد .

 

۲. مایل : در این نوع ، خط شکستگی نسبت به محور طولی استخوان مایل است .
این شکستگی ها بر اثر نیروهایی ایجاد می شوند که در امتداد طولی استخوان وارد شده و همزمان موجب خم شدن و پیچش استخوان میگردند. شکستگی های مایل معمولا ناپایدار هستند.

 

۳. مارپیچی : در شکستگی مارپیچی، خط شکستگی بصورت یک قوس مارپیچی شکل است.
این شکستگی ها معمولا بر اثر چرخش شدید اندام ایجاد می شوند و جوش خوردن آنها معمولا از انواع عرضی و مایل سریعتر است .

۴. مرکب : این شکستگی هنگامی رخ می دهد که دو سر استخوان شکسته پوست را بشکافد. در این نوع شکستگی خطر بروز عفونت در استخوان بسیار است و به درمان ویژه نیاز دارد . زمانی که پوست صدمه نبیند ، شکستگی بسته یا ساده اتفاق افتاده است .

اگر شکستگی سطح مفصل مجاور را نیز در بر بگیرد ، آن را شکستگی سطح مفصلی می نامند .
شکستگی اوالژن (Avulsion fracture) نوع دیگری از شکستگی است که در آن بخشی از استخوان به ماهیچه و یا رباط متصل است ، کنده می شود .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.