فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

چه عواملی با بروز آسیب های ورزشی در ارتباط اند ؟

عوامل مهمی که با بروز آسیب های ورزشی ارتباط دارند :

  • ویژگیهای ورزشکار :

۱. سن : بر قدرت و خاصیت ارتجاعی بافت ها موثر است .
۲. عدم تحرک و فعالیت : موجب تسریع در تحلیل عادی عضله ها ، استخوان ها ، رباط ها ، وتر ها و سطوح مفصلی می شود .
۳. خصوصیت های فردی : خلق و خوی و بلوغ ممکن است در تمایل یا عدم تمایل فرد به خطر پذیری یا اجتناب از خطر موثر باشد .
۴. تجربه : افراد مبتدی بیشتر از افراد با تجربه در معرض آسیب های ورزشی هستند .
همچنین عوامل دیگری از قبیل : سطح تمرینات ، تکنیک ، گرم نکردن ، رقابت فشرده یا برنامه های تمرینی شدید ، بیماری و عوامل عمومی در ایجاد آسیب های ورزشی موثر است .

  • وسایل و امکانات ورزشی :
    وسایل مورد استفاده ورزشکار مثل لباس ، کفش و وسایل ایمنی ، امکانات و تجهیزات ورزشی ، نور نامناسب ، شرایط    نامساعد جوی …

 

 

  • ویژگیهای ورزش ها :
    ورزش های مختلف انتظارات مختلفی را نیز در ورزشکاران به وجود آورده است .
    در ورزش های رقابتی میزان خطر و وقوع آسیب بیشتر است ولی بسیاری از افراد تمایل زیادی به شرکت در این نوع رقابتها دارند و از این راه رضایت خاطر زیادی کسب می کنند . هر ورزشی ، صرف نظر از سطح آن ، در انتظاراتی که در ورزشکاران ایجاد می کند و همچنین ویژگیهای خاصی که موجب بروز آسیبهای پر کاری و ضربه ای می شود ، در نوع خود منحصر به فرد است .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.