فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی
Browsing Tag

تارها

پارگی رباط چگونه اتفاق می افتد؟

انواع پارگی در رباط : آسیب های رباطی هنگامی اتفاق می افتد که نیرویی مفصل را بیش از دامنه طبیعی به حرکت در بیاورد .انواع پارگی : 1. پارگی جزئی : پارگی جزئی فقط بخشی از تارها را شامل می شود و بر پایداری مفصل تاثیر نمی گذارد . الف )…