فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی
Browsing Tag

خاصیت ارتجاعی

چه عواملی با بروز آسیب های ورزشی در ارتباط اند ؟

عوامل مهمی که با بروز آسیب های ورزشی ارتباط دارند :ویژگیهای ورزشکار :1. سن : بر قدرت و خاصیت ارتجاعی بافت ها موثر است . 2. عدم تحرک و فعالیت : موجب تسریع در تحلیل عادی عضله ها ، استخوان ها ، رباط ها ، وتر ها و سطوح مفصلی می شود .…