فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی
Browsing Tag

horizontal plane

منظور از سطوح تشریحی چیست ؟

سطوح تشریحی : به منظور مطالعه و توصیف بهتر ساختار بدن سطوحی فرضی در نظر گرفته شده است که قسمت های مختلف بدن با توجه به این سطوح شرح داده می شوند .این سطوح شامل :سطح سهمی یا ساجیتال ( sagittal plane ) : سطحی است فرضی که بدن را به…